Oferta

Oferta obejmuje:

-kompleksowe wykonawstwo w zakresie budowy linii elektroenergetycznych kablowych i napowietrznym średniego i niskiego napięcia
-kompleksowe wykonawstwo wewnętrznych instalacji elektrycznych – okablowania strukturalnego, teletechnicznych i słaboprądowych
-kompleksowe wykonanie instalacji zewnętrznych tj.instalacji odgromowej, przyłączy elektroenergetycznych
-oświetlenia ulicznego
-kompleksowe wykonawstwo:
pomiarów elektrycznych
ochronnych
eksploatacyjnych
-usługi mini-koparką
-usługi podnośnikiem koszowym do 13m.
-stacje transformatorowe